ŠALTER 4
Novorođena djeca

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis djeteta u matičnu knjigu rođenih se vrši u općini - mjestu prebivališta majke. 

 

Za prijavu djeteta u Općine Centar potrebni dokumenti su sljedeći:

 Djeca rođena u braku:

 • Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja
 • Lična/osobna karta roditelja
 • Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja
 • Ukoliko treća osoba vrši prijavu ličnog imena djeteta, potrebna je punomoć roditelja
 • Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja

 

Djeca rođena van braka:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za majku
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja
 • Lična/osobna karta roditelja
 • Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja
 • Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja

 

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 4.

+ 387 33  562 432

 

maticno@centar.ba

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.