Nacrt Statuta Općine Centar Sarajevo

Nacrt

Statut Općine Centar Sarajevo

 

Prijedlozi i primjedbe na Nacrt Statuta Općine Centar Sarajevo, mogu se dostaviti Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća na email: vijece@centar.ba putem pošte na adresu ulica Mis Irbina 1 Sarajevo ili lično na protokol Općine Centar Sarajevo

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.