Načelnik

Općinski načelnik Prof. dr. Nedžad Ajnadžić

Poštovani građani,

Zahvaljujem vam na povjerenju koje ste mi ukazali izabravši me za načelnika Općine Centar Sarajevo. Vi ste na taj način prepoznali jasnu viziju i projekte koje sam kao kandidat za načelnika prezentirao tokom izborne kampanje i za koje, zajedno sa svojim timom, namjeravam pokrenuti aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Prije svega, nastavit ćemo trend stalnog razvoja općine Centar Sarajevo i opravdati epitet jedne od najuspješnijih i najrazvijenijih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Još jače ćemo podržati socijalno ugrožene kategorije stanovništva, boračku populaciju i penzionere. Predano ćemo raditi na razvoju obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, ekologije i sigurnosti na području općine Centar. 

Našu lokalnu zajednicu otvorit ćemo domaćim i investitorima iz inostranstva čime ćemo osigurati poslove za domaće građevinske firme, otvoriti radna mjesta, sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih, te doprinijeti poboljšanju turističke ponude s obzirom da se općina Centar Sarajevo sve više ističe kao turistička i kulturna destinacija primamljiva gostima iz raznih dijelova svijeta.

Investirat ćemo značajna sredstva u razvoj moderne komunalne infrastrukture, urbanih sadržaja, te izgradnjom objekata atraktivnih arhitektonskih oblika, što će jačati ugled Sarajeva u društvu evropskih metropola.

Uvjeren sam da ćemo zajedno izgraditi lokalnu zajednicu koja će omogućiti bolji život građana i napredak cijele općine.

S poštovanjem

Prof. dr. Nedžad Ajnadžić

Općinski načelnik je izvršno-upravni organ Općine

Općinski načelnik, kao izvršno-upravni organ Općine, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim statutom obavlja poslove lokalne samouprave, i poslove uprave iz djelokruga Općine, kao i prenesene poslove kantonalne uprave a naročito:

    predstavlja i zastupa Općinu u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom;
    utvrđuje prijedlog Budžeta, odluka i drugih propisa Općinskog vijeća;
    zaključuje ugovore u ime Općine u skladu sa općim i pojedinačnim aktima Općinskog vijeća;
    donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;
    obrazuje stalne i povremene komisije ili radne grupe;
    obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim statutom iaktima Općinskog vijeća