POŽURI - POLAKO
Most Festina lente
Festina lente (Požuri polako) je novi most preko rijeke Miljacke u Sarajevu izgrađen 2012. godine. Most spaja šetalište Obale Maka Dizdara ispred Akademije Likovnih umjetnosti u Sarajevu i Radićevu ulicu. Izgradnju mosta, čija je vrijednost skoro dva miliona KM, finansirala je Općina Centar.

Most spaja šetalište Obale Maka Dizdara ispred Akademije Likovnih umjetnosti u Sarajevu i Radićevu ulicu.

Izgradnju mosta, čija je vrijednost skoro dva miliona KM, finansirala je Općina Centar.

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.