Marijin dvor - Crni vrh

TERITORIJALNI OBUHVAT
 
MJESNO PODRUČJE MARIJIN DVOR I:

    Augusta Brauna 1 do 7 i 2 do 14,
    Dolina 1 do 15 i 2 do 8,
    Đoke Mazalića od 1 do 5 i 2 do 4,
    Fra Anđela Zvizdovića 2 do 8 i broj 1,
    Hamida Dizdara 2 do 6,
    Hamze Hume 2 do 8,
    Herceg Stjepana 2 do 6,
    Hiseta 1 do 23 i 2 do 6,
    Kotromanića 1 do 9 i 2 do 48,
    Kranjčevića 1 do 9,
    Kralja Tvrtka 1 do 25 i 2 do 16,
    Magribija 1 do 11 i 2 do 10,
    Maršala Tita 1 do 7 i 2 do 12,
    Turhanija 1 do 3 i 2 do 4,
    Valtera Perića 1 do 15 i 2 do 22, ,
    Vrazova 1 do 11 i 2 do 24,
    Vrbanja 2 do 6.

MJESNO PODRUČJE MARIJIN DVOR II:

    Zmaja Bosne 1 do 3 i 2 do 8,
    Trg Bosne i Hercegovine 1 do 3,
    Vilsonovo šetalište 2 do 6,
    Franje Račkog 1 do 3 i 2,
    Franca Lehara 1 do 13, ,
    Koste Hermana 1 do 13 i 2,
    Mustaj-bega Fadilpašića 1 do 19,
    Safeta Mujića 1 do 9,
    Maglajska 2 do 8,
    Kalmija Baruha 1 do 5 i 2 do 8, Kranjčevića 11 do 43.

MJESNO PODRUČJE CRNI VRH:

    Avde Jabučice 1 do 45 i 2 do 46,
    Crni Vrh 1 do 9 i 2 do 6,
    Goruša 1 do 19 i 2 do 30,
    Halida Kajtaza 2 do 36,
    Halida Nazečića 1 do 5 i 2 do 6,
    Kalemova 1 do 23 i 2 do 44,
    Kranjčevićeva 2 do 34,
    Omera Stupca 1 do 19 i 2 do 12,
    Tešanjska 1 do 21 i 2 do 34.

ADRESA:

Dolina 7


 

+387 33 442 016


 

mz.marijindvor@centar.ba

 

Karta MZ Marijin dvor

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.