RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U OPĆINI CENTAR
Mala i srednja preduzeća
Evropska povelja o malim preduzećima usvojena je 2000. godine u Portugalu na skupštini šefova vlada tadašnjih 15 država članica Evropske unije. Povelja ističe značaj malih preduzeća za rast, konkurentnost i zapošljavanje, i propisuje deset ključnih principa za podršku njihovog razvoja, među kojima su preduzetničko sposobljavanje, omogućavanje jeftinijeg i bržeg procesa osnivanja preduzeća, unapređenje pravnog okruženja i regulative, raspoložive sposobnosti, poboljšanje pristupa finansijama, kao i povoljan sistem porezivanja.
Mala preduzeća
Mala preduzeća (engl. Small business enterprises) postoje u skoro svim privrednim oblastima.
Ova preduzeća shodno ekonomskim parametrima, imaju mali obim poslovanja, mali uloženi kapital i mali broj zaposlenih radnika. Ona se strukturno uklapaju u privredni prostor koji nisu pokrila velika i srednja preduzeća i obavljaju i poslove za koje nisu zainteresovana, ili koji nisu profitabilni za veća preduzeća.
Preduzeća male privrede povećavaju stepen i obim korišćenja novih resursa jedne privrede, uz visok stepen fleksibilnosti i adaptivnosti novim tržišnim i drugim uslovima.
Mala preduzeća po pravilu, osniva pojedinac, preduzetnik, koji je istovremeno i vlasnik i menadžer preduzeća. On samostalno donosi sve odluke koje se odnose na poslovanje i snosi rizik poslovanja preduzeća.
Malo preduzeće karakteriše relativno nizak stepen specijalizacije poslova, upravljačkih i poslovnih funkcija. Poslovi malog preduzeća su, po pravilu, lokalnog karaktera sa stanovišta tržišta i zaposlenosti.

Srednja preduzeća

Preduzeća srednje veličine imaju izmenu 100 i 300 zaposlenih. Veličina preduzeća se utvrđuje u zavisnosti od primjenjenih kriterija.
Srednja preduzeća se nalaze na prelazu izmenu malih i velikih. Preduzeća srednje veličine imaju određene sličnosti i sa malim i velikim preduzećima. Prednost srednjih preduzeća u odnosu na velika su u većoj fleksibilnosti i reagibilnosti na tržišne i tehnološke promjene.
Ovo je naročito izraženo u granama u kojima je brzina i sposobnost prilagođavanja bitan uslov fleksibilnosti poslovanja.
Podjela rada i kooperacija su značajno razvijene u ovim vrstama preduzeća. Srednja preduzeća karakteriše relativno visok stepen specijalizacije poslova i zaokruženost radnog i tehnološkog procesa.
Visok stepen specijalizacije poslovnih funkcija u preduzeću srednje veličine dovodi do povećanja ukupne fleksibilnosti preduzeća.
Primjena nauke i savremenih dostignuća tehnike i tehnologije kod ovih preduzeća veća je nego kod malih preduzeća, ali znatno manja nego kod velikih preduzeća. Pitanje ekonomije obima ne postavlja se tako snažno kao kod malih i kod velikih preduzeća – jer ovu vrstu preduzeća karakterišu niski fiksni troškovi.
Srednja preduzeća imaju veću moć prilagođavanja - adaptibilnosti potrebama tržišta i drugih spoljnih faktora, u odnosu na velika preduzeća.

 

 

+387 33 551 530
+387 33 551 531

biznis@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.