MJESNE ZAJEDNICE
Lokalna samouprava
Stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava; vrši stručne, administrativne i druge poslove za organe mjesnih zajednica; osigurava javnost rada organa mjesnih zajednica; afirmiše i podstiče neposredno učestvovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima kroz organe mjesnih zajednica, kao oblike neposrednog odlučivanja građana, te kroz volonterski rad građana; vrši i druge poslove i zadatke koji su preneseni iz nadležnosti drugih općinskih službi na mjesne zajednice; organizuje izvršavanje i stalno poboljšavanje uspostavljenih sistema kvaliteta; sprovodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom;

  U 15 MZ Općine Centar građani, kroz organe i oblike neposrednog učestvovanja, odlučuju o poslovima u ostvarivanju komunalnih, zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih , kulturnih i sportskih potreba, ekonomskog razvoja, zaštite prirodne i kulturne baštine i o drugim pitanjima.

  1. BARDAKČIJE - Zaima Šarca 14-d - 217-868
  2. BETANIJA-ŠIP - Dejzina Bikića 6 - 486-683
  3. BREKA–KOŠEVO II - Juraja Neidhardta 5 - 664-259
  4. CIGLANE–GORICA - Trg Merhemića 14 - 201-442
  5. DONJI VELEŠIĆI - Hasana Bibera 5 - 208-037
  6. DŽIDŽIKOVAC–KOŠEVO I - Hasana Kikića 8 - 667-475
  7. HRASTOVI–MRKOVIĆI - Himze Polovine 25 - 441-926
  8. KOŠEVSKO BRDO - Braće Begić 11 - 213-298
  9. MARIJIN DVOR–CRNI VRH - Dolina 7 - 442-016
  10. MEJTAŠ–BJELAVE - Čekaluša 7 - 442-608
  11. PARK–VIŠNJIK - Čekaluša 69 - 207-029
  12. PIONIRSKA DOLINA-NAHOREVO - Nahorevska 103 - 668-166
  13. SKENDERIJA–PODTEKIJA - Terezija 60 - 220-890
  14. SOUKBUNAR - Soukbunar 203 - 663-287
  15. TRG OSLOBOÐENJA–CENTAR - Mis Irbina 18 - 664-257
  Organi MZ su Savjet, u čijem sastavu su predstavnici građana mjesnih područja izabrani neposrednim tajnim glasanjem i Zbor građana, na kome građani raspravljaju o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, to jeste odlučuju o lokalnim poslovima. Zborovi građana u MZ su neposredni i redovni vidovi komuniciranja Općinskog načelnika i njegovih pomoćnika sa građanima. Zborovi su mjesto gdje se iznose i sučeljavaju ideje i prijedlozi, na osnovu kojih se konstituišu osnove godišnjih programa rada općinski službi za upravu i drugih službi Općine i Prijedlog budžeta Općine.

  POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

  v.d. Ibrahim Burazerović

   

  Telefon:

  + 387 33 562 378

  Fax:

  + 387 33 562 397

  Email

  ibrahim.burazerovic@centar.ba
  2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.