KULTURA, SPORT I NEVLADINE ORGANIZACIJE
KULTURA, SPORT I NVO


Po pitanju kulture potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:

 • Jačati kapacitete JU Centra za kulturu kroz sveobuhvatnu ponudu kulturnih proizvoda građanima općine Centar Sarajevo/pozorišna trupa, muzejska zbirka, digitalni muzej, očuvanje kulturne baštine i dr.;
 • U budžetu Općine planirati sredstva za programe i projekte iz oblasti kulture;
 • Podržavati kulturno stvaralaštvo na području općine i kulturno-umjetnička društva;
 • Organizovati prigodno obilježavanje državnih praznika i drugih datuma koji su od značaja za BiH, FBiH, Kanton, i Općinu;
 • Organizovanje kulturnih društava u ruralnim područjima;
 • Po pitanju sporta potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:
 • Promovirati adekvatnu politiku i pružati podršku sportskim kolektivima, te obezbijediti uslove za odvijanje takmičenja;
 • Jačati kapacitete JU Centar za sport kroz sveobuhvatnu ponudu sportskih sadržaja građanima. Organizovanje liga takmičenja mladih-osnovaca, srednjoškolaca, sportske igre u mjesnim zajednicama i drugo;
 • Podržavati nastupe uspješnih sportista na međunarodnim takmičenjima;
 • Podržavati značajne sportske manifestacije;
 • Raditi na izgradnji sportske infrastrukture kroz sanaciju i adaptaciju postojećih i izgradnju novih sportskih objekata, dječijih igrališta, terena za male sportove, sportske dvorane, te Olimpijskog stadiona Koševo;
 • Po pitanju nevladinih organizacija potrebno je poduzeti slijedeće aktivnosti:
 • Unaprijediti partnerske odnose između lokalne vlasti i civilnog društva;
 • Pružiti finansijsku podršku programima nevladinog sektora i humanitarnih organizacija;
 • Obezbijediti prostorne uslove za rad udruženja koja imaju neuslovne prostorije ili ih nemaju nikako;
 • Finansijski podržati projekte udruženja koja okupljaju mlade, te obezbijediti sredstva za kulturno-zabavne programe mladih;

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.