Koševsko Brdo

TERITORIJALNI OBUHVATMJESNO PODRUČJE KOŠEVSKO BRDO I:

    Antuna Hangija 1 do 5 i 19 do 133 i 2 do 130,
    Braće Begić 1 do 51 i 2 do 90,
    Maria Mikulića 1 do 109 i 2 do 50,
    Halida Kajtaza 1 do 9 i 38 do 78,
    Koševsko brdo 1 do 31 i 2 do 30 i
    Tešanjska 26 do 42.

MJESNO PODRUČJE KOŠEVSKO BRDO II:

    Alipašina 57 do 107,
    Jukićeva 1 do 71, od 77 do 99 i 2 do 154,
    Nusreta Šišića–Dede 1 do 19 i 2 do 20,
    Muhameda Hadžijahića 1 do 65 i 2 do 60 i
    Zuke Džumhura 1 do 7 i 2 do 60.

ADRESA:
Braće Begić 11

TELEFON:

+ 387 33 213 298


EMAIL:
mz.kosevskobrdo@centar.ba