Konkursi i oglasi
Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

Javna nabavka za izvođenje radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K79 na lokalitetu Šip putem otovorenog postupka.

Izvodi iz projektne dokumentacije sa najznačajnijim grafičkim prilozima

[Datum objave: 17.7.2017.]


Informacija o provedenom konkursu "Austrijska kuća"

[Datum objave: 17.7.2017.]


 

JAVNI POZIV

za učešće u programu obuke za programere za stipendiranje nezaposlenih osoba u cilju prekvalifikacije i edukacije u oblasti primjene informacionih tehnologija (IT)

 

Prijava na Javni poziv je produžena do 1.8.2017. godine

  

Online obrazac za prijavu kandidata

 

[Datum 1. objave: 12.6.2017.]

[Datum 2. objave: 12.7.2017.]

  

 

Poziv za dostavu ponude za sistematski ginekološki pregled uposlenica Općine Centar za 2017. godine

 

[Datum: 14.7.2017.]


 

JAVNI POZIV
Za finansiranje-sufinasiranje projekata za mlade sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu.

 

Kriteriji za bodovanje

 

Upustvo za izradu

 

Izjava

 

Zahtjev

 

[Datum objave 7.7.2017]

 


 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

za izvođenje dodatnih nepredviđenih radova na izgradnji lokalnog vodovoda za područje Nahoreva putem pregovaračkog postupka nabavke bez objave obavještenja

 

[Datum objave 5.7.2017]

 

 


 

 

 

Odluka o izboru korisnika pomoći u svrhu održivog povratka


[Datum objave 27.6.2017]

 


Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar Sarajevo 


[Datum objave 23.6.2017]


Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija za 2017. godinu

Upustvo za izradu projekta

 

Izjava

 Zahtjev

 Kriteriji iz Pravilnika NVO

 

[Datum objave 22.06.2017]


 

 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
JAVNA NABAVKA - Izvođenje dodatnih nepredviđenih radova tekućeg održavanja u šalter sali i unutrašnjem dvorištu u zgradi Općine Centar Sarajevo, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

 

[Datum objave 20.06.2017]


JAVNI POZIV
stručnim licima za podnošenje prijava
za tehnički pregled građevina

[Datum objave 16.06.2017]


 

 

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, zaštite okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu

 

Obrasci za prijavu

 

 

Obrazac 1 – Prijedlog za projekte iz oblasti zaštite okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture za Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu

Obrazac 2 -  Prijedlog za projekte iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo  za 2018. godinu

 

[Datum objave 14.06.2017]


 

POZIV ZA DOSTAVU POČETNE PONUDE, UTVRĐIVANJE USLOVA ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA I VOĐENJE PREGOVORA

za izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Pruščakova broj 5, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Datum objave 31.05.2017

 


 

 

JAVNI POZIV
Za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima  Budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih

Izjava

Biznis plan template


Datum objave 29.05.2017


 

JAVNA NABAVKA - Izvođenje radova nužne popravke na sanaciji krova stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Maršala Tita br.18, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Datum objave 25.05.2017


 

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI PUTEM LICITACIJE

Datum objave 24.05.2017


 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKOG RJEŠENJA „AUSTRIJSKA KUĆA

 

 

Konkursna brošura

 

Grafički prilozi u dwg formatu

 

Prijavni obrazac

 

 

Datum objave: 19.5.2017


 

POZIV ZA DOSTAVU POČETNE PONUDE, UTVRĐIVANJE USLOVA ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA I VOĐENJE PREGOVORA

Izrada glavnog projekta dvonamjenskog objekta (sklonište, garaža)
na lokalitetu FIS

Datum objave: 19.5.2017

 


 

 

Javna nabavka usluge
- Izrada elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Centar Sarajevo

Datum objave: 18.5.20172013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.