Konkursi i oglasi
Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

Izmjena Tenderska dokumentacija
pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih  radova- za rezervoar Nahorevo

24.4.2017


Tenderska dokumentacija
pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih  radova- za rezervoar Nahorevo

 

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Centar Sarajevo

  

 

JAVNI  POZIV

za podnošenje prijava – zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka

 

Obrazac izvještaja

Obrazac za NVO

Obrazac za Opštine
 

Obrazac za pojedince

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
broj: 03-23-1818/17
za izvođenje radova nužne popravke na međusobnoj konstrukciji, zajedničkoj vodovodnoj instalaciji i elektroinstalacijama stubišta, stambene zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Pruščakova broj 5, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje medija sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu

 

PRAVILNIK
o kriterijima i postupku dodjele sredstava za subvencije privatnim medijima

 

Prijavni obrazac

 

Datum objavljivanja: 30.3.2017. godine


 

 

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom

 

Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika ...

 
 
 

Datum objavljivanja: 28.3.2017. godine


Preliminarna rang lista za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj 2016/2017. godini

 
 

Konkurs

 

Datum objavljivanja: 24.3.2017. godine

 

 

 


 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Pregovarački postupak za izvođenje dodatnih radova za sanaciju korita Koševskog potoka

 

Datum objavljivanja: 23.3.2017. godine 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje sanacije zajedničkih dijelova stambenih zgrada kolektivnog stanovanja za socijalno ugrožene građane za 2017. godinu

 

JAVNI POZIV

za  sufinansiranje izrade termo fasada - utopljavanje  stambenih zgrada za kolektivno stanovanje 


Datum objavljivanja: 22.3.2017. godine

 


JAVNI KONKURS

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (lokalitet Šip) putem javnog nadmetanja - licitacije za izgradnju stambeno poslovnih objekata u nizu označenih kao   K-30 i K-31 sa zajedničkim pristupom, radi rješavanja stambenih potreba lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine 


Datum objavljivanja: 20.3.2017. godine

 Javni poziv i kriteriji za predlaganje kandidata za dodjelu  priznanja Općine Centar u 2017. godini

 
 

Zahtjev

 

Datum objavljivanja: 17.3.2017. godine

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.