Konkursi i oglasi
Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

 

PONOVNI JAVNI KONKURS
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (lokalitet Koševsko brdo) putem  javnog nadmetanja - licitacije za izgradnju poslovnog objekta A2           

 

J A V N I    O G L A S

za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Centar

 


 

 

J A V N I    P O Z I V

za finansiranje i sufinansiranje  projekata  iz oblasti sporta, sredstvima  Budžeta Općine Centar Sarajevo za  2017. godinu.

 

 

 

Prijavni obrazac

 

 

Upustvo za izradu projekta

 

Izjava

 


 Bodovni kriteriji za projekte

 

 

Datum objavljivanja: 24.1.2017. godine


 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

JAVNA NABAVKA ZA usluge održavanja postojećeg informacionog sistema Japet Eurobudžet (nadograđen softver Japet Viking) za finansijsko i računovodstveno poslovanje u 2017. godini, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja


 

Datum objavljivanja: 23.1.2017. godine

 


 

 

 

J A V N I    K O N K U R S

 o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (lokalitet Koševsko brdo) putem javnog nadmetanja - licitacije za izgradnju poslovnog objekta A2 

 

 

Datum objavljivanja: 16.1.2017. godine


 

 

 

KONKURS

za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2016/2017. godini

 

Prijavni obrazac
studenti 

Prijavni obrazac
učenici

 

Datum objavljivanja: 12.1.2017. godine

 

 


JAVNI POZIV

ZA FINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2017

 

Obrazac za prijavu ...

 

Datum objavljivanja: 10.1.2017. godine

 


 

Nacrt
ODLUKE O SUFINANSIRANJU IZRADE TERMO FASADA - UTOPLJAVANJE  STAMBENIH ZGRADA ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE  


Datum objavljivanja: 5.1.2017. godine

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.