Konkursi i oglasi
Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI PUTEM LICITACIJE

Datum objave 24.05.2017


 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO- URBANISTIČKOG RJEŠENJA „AUSTRIJSKA KUĆA

 

 

Konkursna brošura

 

Grafički prilozi u dwg formatu

 

Prijavni obrazac

 

 

Datum objave: 19.5.2017


 

POZIV ZA DOSTAVU POČETNE PONUDE, UTVRĐIVANJE USLOVA ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA I VOĐENJE PREGOVORA

Izrada glavnog projekta dvonamjenskog objekta (sklonište, garaža)
na lokalitetu FIS

Datum objave: 19.5.2017

 


 

 

Javna nabavka usluge
- Izrada elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Centar Sarajevo

Datum objave: 18.5.2017


Odluka o poništenju postupka za nabavku usluge 

- Izrada glavnog projekta dvonamjenskog objekta na lokalitetu FIS

Datum objave: 5.5.20172013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.