Komisija za pitanje mladih

Saradnja Komisije za mlade sa nevladinim organizacijama

U Općini Centar 15. aprila 2015. godine održan je sastanak Komisije Općinskog vijeća Centar za pitanja mladih i predstavnika nevladinih organizacija u cilju uspješnije saradnje i bolje realizacije projekata u narednom periodu. Sastanak je vodio predsjednik Komisije za pitanja mladih Amer Kapo, koji je upoznao predstavnike udruženja o mogućnostima koje Općina pruža mladima i njihovim udruženjima.

-Želja nam je da omladinska udruženja budu dio programa i rada Općine i u narednom periodu te da prave projekte koji će biti prvenstveno u interesu građana sa područja Centra. Udruženja smo pozvali da uzmu ućešće u našem projektu Dan mladih Općine Centar za narednu godinu. Saslušali smo njihove probleme i neka razmišljanja koja će nam u daljem radu puno značiti, upravo zbog projekata koje Komisija za mlade podržava kroz budžetski grant omladinskim organizacijama– rekao  je Kapo.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija: BNL, Dajte nam šansu, Magacin Kabare, Eko Pro, Kolo bosansko, Europski parlament mladih, NVO Altruista za pomoć osobama s umanjenim sposobnostima ''Svjetlo'', Motivator i AIESEC.

 

 

1.    Amer Kapo, predsjednik

2.    Adnan Beglerović, zamjenik predsjednika

3.    Irhad Čovrk

4.    Arijana Kočo

5.    Ivana Grgić

6.    Nihad Uk

7.    Ajla Ahmethodžić

  • Nadležnosti Komisije za pitanja mladih, koja djeluje pri Općinskom vijeću Centar:


  • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Općinskom vijeću program i mjere za djelovanje općinskih organa i službi u ovoj oblasti;
  • radi na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, narkomanije i drugih toksikomanija te inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;
  • predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih i drugih aktivnosti;
  • ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih na profesionalnoj osnovi;
  • vrši i druge poslove koji su općim aktom Općinskog vijeća stavljeni u njen djelokrug.

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.