Koševo II
Mjesno područje Koševo II

 

 • Asafa Serdarevića 1 do 41 i 2 do 18, 
 • Asima Ferhatovića 1 do 33 i 2 do 62,
 • Esada Karađozovića 1 do 3 i 2 do 12, 
 • Fikreta Ploče 1 do 5 i 2 do 36, 
 • Marcela Šnajdera 1 do 19 i 2 do 14, 
 • Mustafe Busuladžića 1 do 59 i 2 do 14, 
 • Nahorevska 1 do 5 i 2 do 138, 
 • Nusreta Fazlibegovića 1 do 71 i 2 do 82, 
 • Osmana Krupalije 1 do 21 i 2 do 36, 
 • Patriotske lige 9 do 57 i 36 do 52 i 
 • Rušida Prgude 1 do 33 i 2 do 18

Kontakt telefon:

 

+ 387 33 208 126

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.