KAPITALNI PROJEKTI CESTOVNE, VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE I KAPITALNI GRAĐEVINSKI PROJEKTI
KAPITALNI PROJEKTI

Realizacija infrastrukturnih projekata znači bolji komfor života svim građanima, pa je stoga potrebno poduzimati slijedeće:

Realizirati projekte vodonsabdijevanja, kanalizacione mreže, toplifikacije, saobraćajne infrastrukture, parkirališta, javne rasvjete, sportskih igrališta, biciklističkih staza, zatvorenih bazena, otvorenih bazena i rekreacionih parkova i drugo;

Urbanizirati ruralne dijelove općine – izraditi planove razvoja mjesnih zajednica;

Izgradnja novih saobraćajnica;

Vodosnabdijevanje mjesne zajednice Pionirska dolina-Nahorevo;
Smanjivanje troškova javne rasvjete;
Osavremenjavanje zelenih pijaca u funkciji plasmana domaće poljoprivredne proizvodnje;

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.