OPĆINSKO VIJEĆE CENTAR
Javni pozivi, Odluke, Dokumenti ...

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU AMANDMANA IX-XIV NA STATUT OPĆINE CENTAR SARAJEVO

 


Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na nacrt Amandmana IX-XIV na Statut Općine Centar Sarajevo mogu se dostaviti na protokol Općine Centar, Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća putem pošte ili lično na adresu Mis Irbina 1 Sarajevo ili na e-mail vijece@centar.ba u roku od 15 dana od dana objavljivanja na WEB stranici Općine Centar.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.