Javni pozivi, konkursi i oglasi

Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Centar

Datum Dokument
12.06.2019.
Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih
12.06.2019.
W-Izjava Bisnis
12.06.2019.
W-Obrazac Biznis plana
11.06.2019.
Odluka o zatvaranju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava refundiranja dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina
10.06.2019.
Javni poziv/Oglas/Natječaj za davanje u zakup prostora (dvorište) u vlasništvu Općine Centar Sarajevo za potrebe vršiti prodajnu djelatnost (trgovina na malo) po uzoru na specijalizirane objekte tipa kioska /trafike i prodaje administrativne takse i obrazaca potrebnih za rad šalter sale
08.06.2019.
Javni poziv za sufinansiranje izrade termo fasada – utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje
03.06.2019.
Javni oglas za imenovanje Zamjenika pravobranioca Općine Centar Sarajevo
14.05.2019.
Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar Sarajevo
14.05.2019.
Javni oglas za prodaju pokretnih stvari/motornog vozila putem licitacije
14.05.2019.
Obrazac za podnošenje ponude u postupku licitacije
06.05.2019.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje privatnih medija sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu
06.05.2019.
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje poslovne saradnje privatnih elektronskih i štampanih medija sa Općinom Centar Sarajevo
18.04.2019.
Javni poziv za dostavu ponudu za usluge angažovanja vještaka u svrhu procjene vrijednosti imovine za potrebe Općine Centar
18.04.2019.
Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom
16.04.2019.
Javni poziv za dizajn zaštitne ograde uz korito rijeke Miljacke, na potezu od Ajfelovog mosta na Skenderiji do mosta Čobanija
15.04.2019.
Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu komisije za odabir projekata po LOD metodologiji
15.04.2019.
Javni poziv udruženjima boračke populacije sa područja općine Centar za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Općine Centar Sarajevo u 2019. godini
11.04.2019.
Javni poziv za podnošenje prijava – zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka
11.04.2019.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV) za mlade iz sredstava Budžeta Općine za 2019. godinu
09.04.2019.
Preliminarna lista stipendiranja nadarenih studenata i učenika u školskoj 2018/2019. godini
09.04.2019.
Preliminarna lista stipendiranja studenata i učenika u školskoj 2018/2019. godini
08.04.2019.
Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine Centar Sarajevo u 2019. godini