OPŠTI / OPĆI IZBORI 2014
Izbori 2014
Općinska izborna komisija Općine Centar Sarajevo
Nezvanični izborni rezultati
Nezvanični izborni rezulati utvrđenih od strane biračkih odbora na biračkim mjestima u izbornoj jedinici 136A.

 - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
 - Parlament Bosne i Hercegovine
 - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
 - Skupština Kantona Sarajevo
[13.10.2014.]
oik@centar.ba
 
Plakat - biračka mjesta
 Lokacije, adrese i raspored birača po biračkim mjestima
[1.10.2014.]
oik@centar.ba

Raspodjela biračkih mjesta za popunu članovima političkih subjekata koji učestvuju na 
Općim izborima 12.10.2014. godine.
 CIK - kodovi PS i omjer učešća u krugovima dodjele
 CIK - spisak učešća SP po krugovima dodjele
 OIK - raspored članova PS na BM
 OIK - obrazloženje rasporeda PS po krugovima dodjele
[14.8.2014.]
oik@centar.ba


 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

 

+387 33 56 24 60

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.