PROJEKAT ČISTA RIJEKA MILJACKA
Čista rijeka Miljacka
Sliv Miljacke obuhvata oblasti ispod planina Romanije i Jahorine, tj. Mokranjsku zaravan, Paljansku zaravan, kanjon rijeke Miljacke do Bentbaše, te istočni dio Sarajevske kotline do Sastavaka.

Sarajevska regionalna agencija (SERDA) naručilac je projekta izrade „Studije kojom će se definirati aktivnosti, programi i sredstva za poboljšanje kvaliteta voda rijeka Miljacke, Željeznice, Zujevine,
Dobrinje i dijela rijeke Bosne“.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.