ISO 14001
Cilj koji se želi dostići realizacijom projekta:
 
Uvođenje i certifikacija sistema upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001 te, s tim u vezi poboljšanje kompatibilnosti između ranije uspostavljenog sistema ISO 9001:2000, te sistema ISO 14001 koji se namjerava uvesti.
Rezultati koji se očekuju po realizaciji projekta, uključujući i evaluaciju:
pozitivni utjecaj na razvoj svijesti građana, te institucija zaduženih za zaštitu okoliša;
 • standardom koji uspostavimo možemo biti konkurentniji za eventualne donacije ili sufinanciranje projekata koji su u vezi sa zaštitom okoliša;
 • usklađivanje sveukupnih aktivnosti administracije i postojećeg sistema sa zahtjevima međunarodnih standarda okolinskog upravljanja, te certifikacija prema ISO 14001;
 • poboljšanje ugleda Općine, što je posebno značajno, s obzirom da je veći broj drugih organa uprave permanentno zainteresiran za naše aktivnosti i nerijetko preuzima ideje;
 • ostvaruje se u značajnoj mjeri na teritoriji Općine usklađenost sa zakonima i drugim propisima o zaštiti okoliša i smanjuje rizik po okolinu, odnosno građane;
 • zaustavljanje postojećih i sprječavanje novih zagađivanja;
 • poboljšava se kvaliteta radnih mjesta, moral zaposlenih, te njihova zainteresiranost za nove spoznaje, dodatno obrazovanje i usavršavanje;
 • stvaranje imidža, naklonost javnosti, uže i šire okoline;
 • pozitivan stav inozemnih organizacija i fondacija koje se bave globalnom zaštitom okoline, s obzirom da bi Općina Centar bila prvi organ uprave u Bosni i Hercegovini certificiran prema normi ISO 14001;
 • sređena vanjska i unutrašnja normativa;
 • osigurano i za duži period stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje uposlenika Općine;
 • u perspektivi i u više segmenata smanjeni troškovi,
 • povećanje zadovoljstva i povjerenja građana prema Općini.

Općina Centar je prvi organ državne uprave u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja koja će zasluženo postati vlasnik drugog certifikata iz porodice međunarodnog ISO standarda.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.