Investicije, komunalni razvoj i planiranje

Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje  


Pomoćnik općinskog načelnika: Samir ŠEHOVIĆ

T: + 387 33 562 405
E: samir.sehovic@centar.ba

* Odsjek za prostorno planiranje
Šefica odsjeka: Eldina ŠEHOVIĆ
T:  + 387 33 562 424
E:  eldina.sehovic@centar.ba