GRAĐEVINSKA I KOMUNALNA INSPEKCIJA
Inspektorat
Glavna inspektorica: Vildana TASO-KAPETANOVIĆ
T:   +387 33 562 326
M:  +387 61 488 842 
E: inspekcija@centar.ba
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.