2017. godina
Informativni bilteni Općine

Bilten Općine Centar

 

Glavni i odgovorni urednik
Safet Huremović

 


+ 387 33 56 23 25

 

 
safet.huremovic@centar.ba

 
Priprema tekstova:
Kabinet općinskog načelnika

 

+ 387 33 56 23 25

 

 
press@centar.ba

DTP:
Služba za informatiku

 

+387 33 56 23 34

  
 
 
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.