Informativni bilteni Općine Centar
Informativni bilteni Općine

 

 

Decembar 2018. godine

 


 

Bilten Općine Centar

 

Oktobar 2018. godine

 


 

Bilten Općine Centar

 


 

 

Bilten Općine Centar 2017

 

 

Aktivnosti Općinskog vijeća u 2017.

 

Glavni i odgovorni urednik
Safet Huremović

 


+ 387 33 56 23 25

 

 
safet.huremovic@centar.ba

 
Priprema tekstova:
Kabinet općinskog načelnika

 

+ 387 33 56 23 25

 

 
press@centar.ba

DTP:
Služba za informatiku

 

+387 33 56 23 34

  
 
 
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.