Služba za informatiku
Informatika
Naša misija je:
  • omogućiti javnost i transparentnost u radu Općine Centar
  • što prije doći do relevantnih podataka korištenjem savremene elektronske opreme
  • savremene informatičke tehnike i tehnologije na usluzi obrazovanom korisniku
  • kvalitetno i brzo informisanje građana putem Interneta o njegovim pravima i aktivnostima Općine
 
Ako ste u Sarajevu, najlakše ćete Vašu poruku Općini poslati putem "otvorenog telefona" na broj 216-006.

 

Možete napisati e-mail poruku i uputiti e-mail adresa svakoj službi - kao komentar, pritužbu, sugestiju ili prijedlog, ili bilo šta drugo što smatrate da je bitno za budući uspješniji rad organa u Općini Centar i rješavanje problema s kojima se suočavaju građani mjesnih zajednica naše općine i grada Sarajeva ili naši sugrađani koji žive u inostranstvu.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Zlatko Voljevica
 
 
Telefon: + 387 33 562 330
Fax: + 387 33 562 400
 
 
zlatko.voljevica@centar.ba
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.