Imovinsko pravni poslovi, geodetski poslovi i katastar nekretnina

Služba za imovinsko pravni poslovni, geodetski poslovi i katastar nekretnina


Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ

T:  + 387 33 562 448
E:  belma.basovic@centar.ba

* Odsjek za imovinsko-pravne poslove
Šefica odsjeka: Munira NOVIĆ 
T:  + 387 33 562 395
E:  munira.novic@centar.ba

* Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
Šef odsjeka: Amir MUJAN
T:  + 387 33 562 407
E:  amir.mujan@centar.ba