Imovinsko pravna i katastar
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

Zahjtev za promjenu na zemljištu


Zahjtev za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije objekta


Zahjtev za utvrđivanje prvenstvenog prava korištenja radi građenja


Zahjtev za obračun naknade za pogodnost (renta)


Zahjtev za povrat nekretnina


Zahjtev za utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu zemljišta


Zahjtev za ustanovljavanje prava služnosti


Zahjtev za alternativni smještaj
Zahjtev za ispravku -izmjenu rješenja ili zaključka
 
Zahjtev za izvršenje rješenja

 
Prijedlog za obnovu postupka

 
Zahtjev za prijepis rješenja ili zaključka

Zahtjev za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom

Zahtjev za korištenje podataka premjera i katastra

Zahtjev za isplanjenje objekta

 

 

 


imovinska@centar.bakatastar@centar.ba

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.