Služba za upravu, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina
Imovinska i katastar

Odsjek za imovinsko-pravne poslove
šefica odsjeka: Vedrana REMOVIĆ 
T:  + 387 33 562 395 
E:  vedrana.removic@centar.ba


Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
šef odsjeka: Amir MUJAN 
T:  + 387 33 562 407 
E:  amir.mujan@centar.ba


Odsjek za stambene poslove
šef odsjeka: Nihad BAKALOVIĆ
T: + 387 33 562 359
E: nihad.bakalovic@centar.ba

Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina
v.d. Pomoćnica općinskog načelnika: Belma BAŠOVIĆ
T:  + 387 33 562 448 
E:  belma.basovic@centar.ba

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.