Hrastovi – Mrkovići

TERITORIJALNI OBUHVAT

    Ahmeda Muradbegovića 1 do 3,
    Branka Galeba 1 do 15 i 2 do 72,
    Mustafe Busuldžića 1 do 25 i 2 do 12,
    Sedrenik 1 do 23,
    Sedrenik Mali 1 do 57,
    Kaukčijina 1 do 63 i 2 do 68,
    Alberta Fortisa 1 do 67 i 2 do 68,
    Asafa Serdarevića 1 do 49 i 2 do 24,
    Šejh Juje 1 do 21 i 2 do 42,
    Grdonj 1 do 81 i 2 do 100,
    Panjina Kula 1 do 149 i 2 do 144,
    Bardakčije 109 do 127,
    Humka 1 do 47,
    Safeta Pašalića 2 do 48,
    Himze Polovine 15 i 10 do 22,
    Husage Čišića 1 do 51 i 2 do 30,
    Breka Čikma 1 do 11 i 2,
    Breka 21 do 95 i 30 do 152,
    Janka Balorde 1 do 73 i 2 do 28,
    Gornja Breka 1 do 93 i 2 do 96,
    Hamida Beširevića 1 do 133 i 2 do 120,
    Braće Kadića 1 do 39 i 2 do 44,
    Pjera Križanića  2 do 64.

ADRESA:
Panjina kula bb

TELEFON:
+ 387 33 441 926

EMAIL:
mz.hrastovi@centar.ba