Grantovi

Općina Centar svake godine u svom Budžetu izdvaja i značajna sredstva za podršku projektima nevladinih organizacija.

Datum Dokument
06.02.2019.
GRANT NVO za 2009.
06.02.2019.
GRANT NVO za 2011.
06.02.2019.
GRANT NVO za 2012.
06.02.2019.
GRANT NVO za 2013.
06.02.2019.
GRANT NVO za 2014.
06.02.2019.
GRANT NVO za 2015.
06.02.2019.
GRANT NVO za 2016.
06.02.2019.
GRANT NVO za 2017.