Free WiFi

Svi korisnici tokom jedne konekcije mogu koristiti internet u trajanju od 30 minuta, s ciljem fer korištenja bežičnog interneta. Pristup sadržajima koji su zabranjeni međunarodnim konvencijama neće biti dozvoljen.