ZONE BEŽIČNOG INTERNETA U OPĆINI CENTAR SARAJEVO
Free WiFi
Svi korisnici tokom jedne konekcije mogu koristiti internet u trajanju od 30 minuta, s ciljem fer korištenja bežičnog interneta. Pristup sadržajima koji su zabranjeni međunarodnim konvencijama neće biti dozvoljen.

+ 387 33 56 23 33

 

sinfoc@centar.ba

_

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.