Fakulteti

Univerzitet u Sarajevu baštini tradiciju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Sarajevu, koja ima stoljećima dugu historiju. Institucionalni počeci visokog obrazovanja su identični univerzitetskoj tradiciji zapadne Evrope. 1531. godine Gazi Husrev-beg je u Sarajevu utemeljio Hanikah, visoku školu sufijske filozofije, koja je 1537. godine dopunjena ustanovom na kojoj se izučavaju islamske nauke. Prema tome, ovdje su njegovane tri discipline klasičnih katoličkih univerziteta: teologija, pravo i filozofija, a postojala je i univerzitetska biblioteka.

Ova institucija je do kraja 19. stoljeća bila najveće učilište u Bosni i Hercegovini, a od početka je bila u istom rangu sa medresom sultana Bajazita u Istanbulu, upravo onom institucijom koja se nalazi u osnovi starog istanbulskog univerziteta.
 
U Austro-Ugarskom periodu, tačnije 1887. godine, je proradila Šerijatska sudačka škola, kao petogodišnja viša škola.
 
Savremena historija Univerziteta u Sarajevu otpočela je otvaranjem prvih svjetovnih visokoškolskih institucija neposredno pred II svjetski rat i u toku rata (Poljoprivredno-šumarski fakultet, 1940. godine; Medicinski fakultet, 1944. godine. 1946. godine obnovljen je rad Medicinskog fakulteta, otvoreni su Pravni fakultet i Viša pedagoška škola, a 1948. godine obnovljen je rad Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.
 
1949. godine otvoren je Tehnički fakultet. Drugog decembra iste godine sa izborom prvog rektora, počeo je s radom Univerzitet u Sarajevu. Sa otvaranjem Filozofskog fakulteta 1950. i Ekonomskog fakulteta 1952. godine završena je prva, inicijalna faza osnivanja Univerziteta u Sarajevu

 

 

Na području Općine egzistira 13 fakulteta
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI    
Ulica: OBALA MAKA DIZDARA 3    
Telefon: +387 33210-369    

--------------------------------------------------------------------------------

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI    
Ulica: OBALA KULINA BANA 11   
Telefon: +387 33 213-358    

--------------------------------------------------------------------------------

ARHITEKTONSKI FAKULTET    
Ulica: PATRIOTSKE LIGE 30    
Telefon: +387 33 663-944    

--------------------------------------------------------------------------------
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA   
Ulica: PATRIOTSKE LIGE 41    
Telefon: +387 33 213-602    

--------------------------------------------------------------------------------
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA   
Ulica: SKENDERIJA 72   
Telefon: +387 33 203-562    

--------------------------------------------------------------------------------
FARMACEUTSKI FAKULTET    
ČEKALUŠA 90   
Telefon: +387 33 665-928    

--------------------------------------------------------------------------------
FILOZOFSKI FAKULTET    
Ulica: FRANJE RAČKOG 1    
Telefon: +387 33 253-100    

--------------------------------------------------------------------------------
GRAĐEVINSKI FAKULTET    
Ulica: PATRIOTSKE LIGE 30   
Telefon: +387 33 278-400    

--------------------------------------------------------------------------------
MEDICINSKI FAKULTET    
Ulica: ČEKALUŠA 90    
Telefon: +387 33 203-670   
Dekan: PROF. DR. BAKIR MEHIĆ
--------------------------------------------------------------------------------
PRAVNI FAKULTET    
Ulica: OBALA KULINA BANA 7    
Telefon: +387 33 206-350    

--------------------------------------------------------------------------------
STOMATOLOŠKI FAKULTET   
Ulica: BOLNIČKA 4A   
Telefon: +387 33 443-269    

--------------------------------------------------------------------------------
PEDAGOŠKI FAKULTET   
Ulica: SKENDERIJA 68   
Telefon: +387 33 214-606    

--------------------------------------------------------------------------------
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA   
Ulica: ČEKALUŠA 90   
Telefon: +387 33 444-901