EKONOMSKI RAZVOJ


U cilju jačanja poduzetništva, stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta za privlačenje i ulaganje domaćih i stranih investicija, te stvaranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti i mjere:

Organizovanje redovnih sastanaka sa poljoprivrednicima i poljoprivrednim proizvođačima sa ciljem otklanjanja prepreka za razvoj privrede i novih zapošljavanja;

Kroz adekvatna rješenja, potrebno je osigurati efikasno stavljanje u funkciju privrednog razvoja svih slobodnih površina;

Stvaranje i jačanje institucija, prostornog planiranja, pojednostavljenje i mapiranje saglasnosti za građenje, ažuriranje prostorno planske dokumentacije, te uvođenje efikasnih instrumenata kontrole postavljenih ciljeva prostornog razvoja;

Kontinuiran rad za iznalaženje potencijalnih investitora koji su spremni ulagati na području općine Centar Sarajevo, te motivisanje potencijalnih poduzetnika na što ranije započinjanje novih poslova;

Uvođenje reda u oblasti urbanizma, zaustavljanje bespravne gradnje i zauzimanja zemljišta u državnoj svojini;

Suzbijanje rada na crno;

Uvesti brojne poticajne mjere za pokretanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te motivisanje mladih ljudi na otpočinjanje biznisa (obuka o pisanju poslovnih planova, nagrađivanje, najkvalitetnijih planova inicijalnim sredstvima za osnivanje i početak rada, promovisanje kroz lokalne medije, pomoć pri registraciji firmi, refundacija troškova osnivanja firmi, plaćanje zakupa poslovnog prostora, prekvalifikacija zaposlenika);

Podrška zadrugama i udruženjima;

Registracija poljoprivrednih proizvođača;

Organizovanje teorijskih i praktičnih edukacija za poljoprivredne proizvođače;

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.