e-Vijeće

4. redovna sjednica će biti održana  u četvrtak 29.4.2021.godine u 10,00 sati  elektronskim putem.


Sjednicu možete pratiti uživo putem zvaničnog YouTube kanala Općine Centar

Dokumente posljednje sjednice možete preuzeti u nastavku.
Dokument
Usvajanje Zapisnika sa: a) Treće redovne sjednice Općinskog vijeća održane 04.03.2021.godine b) Nastavka treće redovne sjednice Općinskog vijeća održane 19.03.2021.godine c) Prve tematske sjednice Općinskog vijeća održane 31.3.2021.godine d) Nastavka prve
Dnevni red
Vijećnički sat
a) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za pitanja mladih b) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za poslove iz stambene oblasti c) Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatno
Prijedlog odluke o angažovanju i načinu obavljanja dužnosti zamjenice Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar Sarajevo
Program rada Općinskog vijeća Centar Sarajevo za 2021.godinu
a) Izvještaj o radu JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za 2020.godinu b) Finansijski izvještaj JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za period 01.01.-31.12.2020. godine c) Godišnji program rada za 2021.godinu JU “Centar za sport i rekreaciju
a) Prijedlog odluke o prestanku funkcije pravobranioca Općine Centar Sarajevo b) Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Općine Centar Sarajevo
Nacrt Statuta Općine Centar Sarajevo
Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice Općinske izborne komisije Centar Sarajevo
1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo 2. Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva , u ulici
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodjeli u zakup stana u ulici Maršala Tita 12/1
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (PDV)
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zamjeni nekretnina u ulici Mehmed- paše Sokolovića, između Općine Centar i Družbe Kćeri božije ljubavi u Sarajevu
Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine na području Općine Centar Sarajevo u 2020. godini
Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č.1/293 iz zk.ul.12742 k.o. Koševo, radi izgradnje KBTS Nahorevsko Brdo 2 (T24510) sa priključnim 10(20) Kv KB NN i za stambeni objekat na lokalitetu Nahor
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o privremenom smanjenju naknade za zakup gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu pijace Sirano
Prijedlog rješenja o oglašavanju ništavnim Rješenja Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj 05-31-704/17 od 25.04.2019.god
Prijedlog rješenja o utvrđivanju zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu objekta broj: 05/A-31-940/18
Prijedlog rješenja o utvrđivanju vlasništva u korist Općine Centar Sarajevo u postupku legalizacije O.Š. Vladislav Skarić broj: 05/A-27-413/20
Prijedlog zaključka o odbacivanju prijedloga za obnovu postupka broj:05/A-31-446/03-1 od 20.11.2003.godine
Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za period od 01.01.2020.-31.12.2020.godine
a) Izvještaj o radu i financijski izvještaj JU „Centar kulture i mladih“ Općine Centar Sarajevo za 2020.godinu b) Godišnji plan i Program rada za 2021. godinu JU „Centar kulture i mladih“ Općine Centar Sarajevo
Prijedlog Javnog poziva i kriterija za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Centar u 2021.godini
Inicijativa o bratimljenju Općine Centar Sarajevo i Općine Reggio Emilia