Donji Velešići

TERITORIJALNI OBUHVAT
 

Hasana Bibera 1 do 111,
Jukićeva 73 do 75,
Muhameda-efendije Pandže 14 do 42 i 353 do 357

ADRESA:
Hasana Bibera 5

TELEFON:
+ 387 33 208 037

EMAIL:
mz.donjivelisici@centar.ba