Dokumenti i odluke

Datum Dokument
06.12.2018.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu
06.12.2018.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu
06.12.2018.
Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu
06.12.2018.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pečatima
06.12.2018.
Poslovnik Općinskog vijeća Centar Sarajevo
06.12.2018.
Program rada Općinskog vijeća za 2013.godinu
06.12.2018.
Program rada Općinskog vijeća za 2015.godinu
06.12.2018.
Program rada Općinskog vijeća za 2016.godinu