Djeca rođena u inostranstvu

Djeca rođena u inostranstvu poslije 01.01.1998. godine

  • internacionalni izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige rođenih ovjeren u skladu sa propisima BiH
  • uvjerenje o kretanju roditelja (Policijska uprava po mjestu prebivališta)
  • uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH roditelja
  • ukoliko nije zajedničko prebivalište roditelja, potrebno je i uvjerenje da nije izvršen upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana (općine po prebivalištu)
  • lične/osobne karte ili pasoš roditelja, fotokopije
  • pismena saglasnost roditelja stranca za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, ovjerena u skladu sa propisima BiH
  • pasoš roditelja – stranca, fotokopija

ukoliko treća osoba vrši upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, potrebna je punomoć koja je ovjerena u skladu sa propisima BiH.
Za osobe rođene u inostranstvu do 01.01.1998. godine, upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana vrši se na osnovu rješenja Službe za opću upravu.

 

 

 

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno na šalter 3.