Civilna zaštita
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na dio projektne dokumentacije koja se odnosi na izgradnju zaklona i sloništa


Prijava štene od prirodne i druge nesreće


Zahtjev za izdavanje uvjerenja pripadnika Civilne zaštite u toku rata


 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o deminiranoj površini

+ 387 33 56 24 38

 

+ 387 33 56 24 37

cz@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.