Civilna zaštita i MZ

Služba za civilnu zaštitu i  mjesne zajednice

Pomoćnik općinskog načelnika: Vahid BEĆIREVIĆ
T:  + 387 33 562 342
E: vahid.becirevic@centar.ba

* Odsjek za civilnu zaštitu
Šef odsjeka:  Meho ČALIJA
T:  + 387 33 562 438
E: meho.calija@centar.ba

* Odsjek za mjesne zajednice
Šefica odsjeka: Zakira ŠERO
T: + 387 33 562 378
E: zakira.sero@centar.ba