Ciglane - Gorica
TERITORIJALNI OBUHVAT
 
MJESNO PODRUČJE CIGLANE I:
 
Alipašina 47 do 55,
Merhemića trg 1 do 15 i 2 do 14,
Husrefa Redžića 1 do 21 i 2 do 22.
 
MJESNO PODRUČJE CIGLANE II:
 
Antuna Hangija 7 do 17,
Avde Hume 1 do 25 i 2 do 6,
Dajanli Ibrahim-bega 2 do 16,
Hakije Kulenovića 1 do 11 i 2 do 42.
 
MJESNO PODRUČJE GORICA
 
Dajanli Ibrahim-bega 1 do 19,
Gorica 1 do 67 i 2 do 36,
Miće Todorović 4 do 8,
Mostarska 1 do 9 i 2 do 10,
Odobašina 1 do 59 i 2 do 116,
Prusačka 5 do 23 i 2 do 4,
Tepebašina 1 do 45 i 2 do 22.

Karta MZ "Ciglane - Gorica"

ADRESA:
Trg Merhemića 14


 

+ 387 33 201 442


 

mz.ciglane@centar.ba

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.