Ciglane

TERITORIJALNI OBUHVATMJESNO PODRUČJE CIGLANE I:

 Alipašina 47 do 55; Merhemića trg 1 do 15 i 2 do 14; Husrefa Redžića 1 do 21 i 2 do 22.

MJESNO PODRUČJE CIGLANE II:

Antuna Hangija 7 do 17; Avde Hume 1 do 25 i 2 do 6; Dajanli Ibrahim-bega 2 do 16; Hakije Kulenovića 1 do 11 i 2 do 42.

ADRESA:

Trg Merhemića 14

TELEFON:

+ 387 33 201 442

EMAIL:

mz.ciglane@centar.ba