Budžet

Datum Dokument
13.10.2020.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar Sarajevo za prvo polugodište 2020. godine
09.07.2020.
Dokument okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021.-2023. godinu
14.05.2020.
Izmjene i dopune Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu
14.05.2020.
Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu
14.05.2020.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu
31.01.2020.
Budžet za Građene Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu
27.12.2019.
Budžet Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu
27.12.2019.
Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta za 2020
27.12.2019.
Odluka o izvršavanju Budžet 2020. USVOJENA
27.12.2019.
Pregled planiranih projekata komunalne infrastrukture u Budžetu 2020.
11.11.2019.
Nacrtu Budžeta za 2020. godinu (pregled projekata iz oblasti komunalne infrastrukture)
04.11.2019.
NACRT - Budžet Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu
04.10.2019.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar Sarajevo za prvo polugodište 2019. godine
28.06.2019.
Dokument okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020.-2022.
01.04.2019.
Budžet Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu
01.04.2019.
Odluka o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu
29.03.2019.
Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. godinu
06.02.2019.
Dokument okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za period 2016 - 2018.
06.02.2019.
Dokument okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za period 2018 - 2020.
06.02.2019.
Dokument okvirnog budžeta Općine Centar Sarajevo za period 2019 - 2021.
06.02.2019.
Izmjene i dopune Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu
06.02.2019.
Izmjene i dopune Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu
06.02.2019.
Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu
06.02.2019.
Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu
06.02.2019.
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu
04.01.2018.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu