Budžet za građane 2016
Općinski budžet je jednogodišnji dokument, kojeg priprema načelnik u saradnji sa ostalim službama, a usvaja ga Općinsko vijeće. Budžet ima karakter finansijskog plana Općine za jednu godinu i predstavlja prognozu, ali je i više od toga: odredbe budžeta su obavezujuće za općinske organe na rashodovnoj strani i predviđeni izdaci se ne bi smjeli prekoračivati bez rebalansa budžeta, odnosno bez izmjene budžeta po istoj proceduri po kojoj je donijet.

Budžet za građane

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.