Budžet Općine Centar

 

-         Izmjene i dopune Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu

 


Javni poziv

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu

 


 

Nacrt Budžeta

Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu

 

 


 

-         Izmjene i  dopune Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu

 

 

-         Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2018. godinu

-      Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu

 

 


 

  
2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.