BUDŽET 2014.
Na osnovu čl. 5. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09 i 9/10), te člana 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo - prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/04), Općinsko vijeće Općine Centar Sarajevo na 14. redovnoj sjednici održanoj 27. decembra 2013. godine usvojilo je Budžet Općine Centar za 2014. godinu. Izmjene i dopune ovog finansijskog dokumenta su uslijedile na 19. redovnoj sjednici Vijeća održanoj 24. aprila 2014. godine.


Budžet Općine Centar za 2014. godinu

 

 

Izmjene i dopune budžeta Općine Centar za 2014. godinu

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.