BUDŽET OPĆINE CENTAR ZA 2013. GODINU
BUDŽET 2013.
Na osnovu čl. 5. Zakona o budžetima - proračunima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09 i 9/10), te člana 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo - prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/04), Općinsko vijeće Općine Centar Sarajevo na Petoj redovnoj sjednici održanoj 28. 03. 2013. godine donijelo je BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2013.GODINU

 

+ 387 33 56 23 66

 

finansije@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.