BUDŽET 2012.
Općinsko vijeće je na 38. sjednici, održanoj 26. aprila 2012. godine, usvojilo Izmjene i dopune budžeta Općine Centar za 2012. godinu, sa pripadajućom odlukom o izvršenju. Po ovom rebalansu ovogodišnji budžet iznosi 40.191.267 KM, gdje je sadržan veći dio neutrošenih sredstava iz prošle godine ali i novoostvareni prihodi. Razlika budžetskih sredstava rebalansom se najvećim dijelom raspoređuje za projekte komunalne infrastrukture – sanaciju ulica i stepeništa, javnu rasvjetu, sanaciju klizišta, vodovod Nahorevo, uređenje manjih javnih površina i gradskog parka ''Jezero'', čišćenje divljih deponija, nabavku i uređenje zemljišta... Po riječima nečelnika Bećirevića, Općina Centar konstantno ima dobro punjenje budžeta, a prilikom raspoređivanja sredstava vodi se računa da se rješavaju potrebe građana. Kako je ovo posljednji budžet o kojem raspravlja Vijeće u ovom sazivu, načelnik Bećirević je istakao izuzetno dobru saradnju izvršne i zakonodavne općinske vlasti.

Prihvaćeni amandmani za rebalans budžeta za 2012.

Prilikom usvajanja rebalansa ovogodišnjeg budžeta vijećnici su uložili amandmane od kojih je većinu prihvatio predlagač – općinski načelnik, a Vijeće usvojilo. Vrijednost prihvaćenih projekata po amandmanima iznosi 913.000 KM, a sredstva će se obezbijediti preraspodjelom sa drugih budžetskih stavki.

Jedan od značajnijih prihvaćenih amandmana je da će Općina u ovoj godini izdvojiti 450.000 KM za troškove uređenja zemljišta u parku ''Hastahana'' na Marindvoru radi izgradnje muzeja opsade Sarajeva.

Zdravstvo i socijalna zaštita

Za nabavku aparata za Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCUS-a odobreno je 7.000 KM; za formiranje i opremanje centra za uzgoj koza i ovaca na području BiH pri Veterinarskom fakultetu 8.000 KM; Klinici za infektivne bolesti KCUS-a za održavanje kongresa infektologa BiH 3.000 KM; za liječenje troje oboljelih po 5.000 KM; za rad Kluba liječenih ovisnika o drogama 3.000 KM; Udruženju žena ''Žar'' za rad sa osobama treće životne dobi 5.000 KM; Udruženju penzionera Centar za nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi 5.000; Narodnoj kuhinji Stari Grad i Crvenom križu općine Centar po 15.000 KM. 

Kultura i školstvo

Osnovnoj školi ''Mehmed-beg Ljubušak'' je izdvojeno 15.000 KM za zamjenu dotrajalih prozora; Bosanskom kulturnom centru za nabavku opreme za ozvučenje u 10.000 KM; Disciplinskom centru za maloljetnike za nabavku opreme 5.000 KM; Olimpijskom muzeju za pomoć u radu 5.000 KM; za izdavanja knjige ''Mali biznis u poljoprivredi'' autora Velibora Markovića 1.500 KM; Filozofskom društvu ''Teorija'' 2.000 KM; za organizaciju Sarajevo Film Festivala 15.000 KM; za organizaciju ''Sarajevo sevdah festivala'' 5.000 KM; Udruženju „Modus 23“ za Igre bez granica djece i omladine 3.000 KM; za izradu biste slikara Romana Petrovića 20.000 KM; Udruženje nastavnika i profesora informatike Eduit za informatičko opismenjavanje romske djece 2.000 KM; Udruženju Pomak za projekat www.ePravoba 8.000 KM. 

Sportska udruženja

Fondaciji „Ekipa“ odobreno je 7.000 KM;  za Winer školu fudbala 3.000 KM; Teniskom klubu Bosna za trenažni proces i učešću na takmičenjima 5.000 KM; Sportskom klubu invalida Bosna Sarajevo za pripreme Dževada Pandžića za Paraolimpijske igre u Londonu 2.000 KM; Rukometnom savezu BiH za organizaciju utakmice Bosna- Njemačka 3.000 KM; za Karate klub „Perfekt“ i Plivački klub „Sharks“ Sarajevo izdvojeno je po 3.000 KM;  za pripreme kadetske i juniorske košarkaške reprezentacije BiH za evropsko prvenstvo 15.000 KM; za organizaciju

prvog plivačkog mitinga „Međunarodni dan sporta 2012“ u organizaciji Kluba vodenih sportova „Bimba“ 1.500 KM; za Akademiju tenisa „Head“ 2.500 KM; Udruženja „Horizont“ za organizaciju biciklističke manifestacije „Das Ist Walter“ 3.000 KM; Lovačkom društvu Fazan za projekte 2.000 KM; Aero klubu modernog padobranstva u BiH za projekt Bose Jump međunarodni egzibicioni skokovi na Skakavcu 2.000 KM;

Vjerske zajednice

Za izgradnju Derviške tekije „Urijan Dedo“ odobreno je 30.000 KM; za adaptaciju i džamije „Pačadži hadži Mustafe Nesuh“ 7.500 KM;

Savezu samostalnih sindikata BiH za projekat Sekcije mladih 2.000;  Radio klubu Sarajevo 5.000 KM;

Boračka udruženja

Udruženju Patriotska liga - ogranak mladih za projekat njegovanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 3.000 KM; Udruženju logoraša Centar i Stari Grad za obilježavanje Dana logoraša ove dvije općine 2.000 KM. 

Ostalo

Zavodu za planiranje razvoja KS za izradu i dopunu RP Šip 140.000 KM; za rušenje bespravnih objekata (objekt Nahorevska 5) 50.000 KM; za obilježavanje dana Općine Centar 10.000 KM.

+ 387 33 56 23 66

 


 

finansije@centar.ba

Izmjene i dopune Budžeta 2012.


2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.