Breka - Koševo II
Broj stanovika: cca 6.300
TERITORIJALNI OBUHVAT
 

Mjesno područje Breka:

 

 • Ahmeda Muradbegovića 2 do 8,
 • Hasana Sušića 1 do 29 i 2 do 60,
 • Hamze Orlovića 1 do 11 i 2 do 10,
 • Himze Polovine od 11 do 13 i od19 do 53 ,
 • Ismeta Mujezinovića 1 do 11 i 2 do 40,
 • Jovana Bijelića 1 do 5 i 2 do 8,
 • Juraja Najdhardta 1 do 19 i 2 do 12 i
 • Muhameda Hevaije Uskufije 1 do 19 i 2 do 20.
 
Mjesno područje Koševo II

 

 • Asafa Serdarevića 1 do 41 i 2 do 18,
 • Asima Ferhatovića 1 do 33 i 2 do 62,
 • Esada Karađozovića 1 do 3 i 2 do 12,
 • Fikreta Ploče 1 do 5 i 2 do 36,
 • Marcela Šnajdera 1 do 19 i 2 do 14,
 • Mustafe Busuladžića 1 do 59 i 2 do 14,
 • Nahorevska 1 do 5 i 2 do 138,
 • Nusreta Fazlibegovića 1 do 71 i 2 do 82,
 • Osmana Krupalije 1 do 21 i 2 do 36,
 • Patriotske lige 9 do 57 i 36 do 52 i
 • Rušida Prgude 1 do 33 i 2 do 18

Karta MZ "Breka - Koševo"

ADRESA:
Juraja Najtharta 5


 

+ 387 33 266 646


 

mz.breka@centar.ba

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.