Breka

Broj stanovika: cca 6.300

TERITORIJALNI OBUHVAT
 

  1.     Ahmeda Muradbegovića 1 do 9 i 2 do 8,
  2.     Hasana Sušića 1 do 29 i 2 do 60,
  3.     Hamze Orlovića 1 do 11 i 2 do 10,
  4.     Himze Polovine od 11 do 13, od 19 do 53, i od 10 do 28,
  5.     Ismeta Mujezinovića 1 do 11 i 2 do 40,
  6.     Jovana Bijelića 1 do 5 i 2 do 8,
  7.     Juraja Najdhardta 1 do 19 i 2 do 12,
  8.     Muhameda Hevaije Uskufije 1 do 19 i 2 do 20,
  9.     Safeta Pašalića 2 do 48.


 

ADRESA:
Juraja Najtharta 5
TELEFON
+ 387 33 266 646
EMAIL
mz.breka@centar.ba