Breka
Broj stanovika: cca 6.300
TERITORIJALNI OBUHVAT
 

 

  • Ahmeda Muradbegovića 2 do 8
  • Hasana Sušića 1 do 29 i 2 do 60,
  • Hamze Orlovića 1 do 11 i 2 do 10,
  • Himze Polovine od 11 do 13 i od19 do 53 ,
  • Ismeta Mujezinovića 1 do 11 i 2 do 40,
  • Jovana Bijelića 1 do 5 i 2 do 8,
  • Juraja Najdhardta 1 do 19 i 2 do 12 i
  • Muhameda Hevaije Uskufije 1 do 19 i 2 do 20.
 

Karta MZ "Breka - Koševo"

ADRESA:
Juraja Najtharta 5


 

+ 387 33 266 646


 

mz.breka@centar.ba

 

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.