Boračko invalidska zaštita
SLUŽBA ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU

Obrazac za Prijevu projekata za finansiranje sredstvima budžeta Općine Centar za 2017. godinu


 

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć


Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu

Prijava promjene u porodičnoj invalidnini


Zahtjev za utvrđivanje nesposobnosti za rad


Zahtjev za priznavanje svojstva ratnog - mirnodopskog vojnog invalida


Zahtjev za upućivanje na banjsko klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)


Zahtjev za priznavanje prava za povećanje procenta invalidnosti


Zahtjev za naknadu troškova sahrane - dženaze
Zahtjev za oslobađanje plaćanja troškova naknade za pogodnost građevinskog zemljišta - rente u postupku legalizacije bespravno izgrađenog objekata individualnog stanovanja


Zahtjev za oslobađanje plaćanja troškova naknade za pogodnost građevinskog zemljišta - rente za izgradnju objekata individualnog stanovanja


Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju


Zahtjev za priznavanje prava troškova nakande za pogodnosti građevinskog zemljišta - rente u postupku legalizacije bespravno izgrađenog poslovnog prostora


Zahtjev za priznavanje prava troškova naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta - rente za izgradnju proizvodnog ili poslovnog prostora


Zahtjev za odjavu prava na zdravstvenu zaštitu

 

+ 387 33 56 23 71

 

+ 387 33 56 24 54

biz@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.