Biznis centar
Informacije
 • Generalne (kako registrovati privrednu djelatnost, raspoložive kreditne linije, općinski investicioni planovi. mogućnosti uvoza i izvoza roba i usluga, planovi i rad mješovitih privrednih udruženja )
 • Individualne (prikupljanje i obrada informacija vezanih za privrednu granu kojoj preduzeće pripada)


Savjeti
 • Pravno-administrativni (pomoć u dobivanju potvrda neophodnih za registraciju, kako pristupiti povoljnijim kreditnim linijama, plaćanje poreza)
 • Ekonomske (pomoć pri zakupu prostora za obavljanje poslovne djelatnosti, povezivanje sa potencijalnim investitorima)Centar za podršku biznisu ima zadaću da pruža svesrdnu podrške postojećim malim i srednjim preduzećima i programima za pokretanje novih preduzeća, sugerira lokalitete za investiranje u fizičku infrastrukturu, podstiče i doprinosi ulaganjima u "meku" infrastrukturu (educirani ljudski resursi, sistemi institucionalne potpore), poduzima brojne stimulativne mjere za podrška razvoju poljoprivrede...
Djelovanjem Biznis centra treba da se što više smanje u praksi uočeni nedostaci i manjkavosti koje sputavaju intenzivniji razvoj malih i srednjih preduzeća i sigurnost u ulaganju u biznis: spora i komplikovana registracija, nedovoljno znanje potencijalnih ulagača o tržištu i vođenju biznisa, nepostojanje odgovarajućeg pristupa osnovnoj biznis strukturi, nedostatak znanja o zakonskoj regulativi, itd.
Podrška preduzetništvu jedan je od strateških razvojnih ciljeva Općine Centar.
Biznis centar razvija aktivnosti s ciljem da se trajno obezbijede uslovi za brže zapošljavanje putem više komplementarnih mjera i aktivnosti:
 • Pojednostavljivanje procedure registracije firmi
 • Stimulisanje preduzetništva baziranog na znanju i nauci
 • Besplatno ili pod najpovoljnijim mogućim uslovima korištenje poslovnih prostora za ovakve namjene, posebno za mlade stručnjake, demobilisane vojnike, porodice poginulih branitelja, članove boračkih udruženja i invalide
 • Preispitivanje poreskih obaveza i taksi
 • Podrška inostranim ulaganjima na području Općine sa svim raspoloživim resursima (obezbjeđenje prostora, zemljišta i drugo)
 • Razvoj i stimulisanje programa smještaja, kulturnih i sportskih sadržaja za strance na radu u Sarajevu, u funkciji šire turističke ponude
 • Sa donatorima i bankama osiguravati ekonomska i kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za razvoj male privrede, malih i srednjih preduzeća, uključujući poljoprivredu
 • Organizovati mrežu privrednika, naučnih institucija, finansijskih i stručnih institucija u cilju unapređivanja i osiguranja tržišta
 • Valorizacija turističkih resursa Općine Centar
 
Trening i obuka
 • Istraživanje potreba za edukacijom u preduzećima
 • Edukacija za upravljanje radnim procesima u savremenim uslovima poslovanja
 • Usavršavanje u vođenju glavnih funkcija preduzeća-organizaciji poslovanja, marketingu, finansijama…

 +387 33 562 300

 

biznis@centar.ba

Osnovna vodilja u usmjeravanju investicija je Strategija razvoja općine Centar do 2015.godine. Strategijom je utvrđen jedan od prioritenih ciljeva - povećanje investicija stvaranjem uređenog poslovnog ambijenta i razvojem novih modela investiranja. To podrazumijeva unaprijeđenje poslovnog ambijenta i stvaranje poticajnih uslova u cilju iskorištavanja razvojnih potencijala, podršku domaćim i stranim investitorima, promociju partnerstva javnog i privatnog sektora, posebno gdje nije dovoljan javni kapital (infrastruktura i društveni sektor). Tako je Vodič svojevrsna operacionalizacija strateških opredjeljenja Općine: sadrži mogućnosti i ideje koji daju temelj za razvijanje projekata u funkciji realizacije utvrđenih razvojnih ciljeva. Zašto ulagati na području općine Centar je tema I poglavlja u kome je poseban značaj dat konkurentnosti općine ključnom preduvjetu za privlačenje investicija. Pitanje javno-privatnog partnerstva je promovirano na realizaciji strateških pravaca građenja konkurentnosti općine. Razvijen je koncept determinanti investicija koji se odnose na
konkurentne prednosti koje pruža lokacija investicija i kompanija koje poduzimaju investicije

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.