Betanija – Šip

Broj stanovnika: cca 3.230 broj domaćinstava: cca 1.120


TERITORIJALNI OBUHVAT
 

MJESNO PODRUČJE BETANIJA:

    Betanija 2 do 12,
    Slatina 1 do 39 i 2 do 38,
    Gornja Slatina 1 do 29 i 2 do 8,
    Kromolj 1 do 73 i 2 do 150,
    Gornji Kromolj 1 do 11 i 2 do 52
    Poljine 1 do 67 i 2 do 68.

 
MJESNO PODRUČJE ŠIP:

    Abdurahmana Muharemije 1 do 82,
    Alipašina 109 do 307 i 24 do 148,
    Dejzina Bikića 1 do 241 i 2 do 48,
    Jabuka 1 do 13 i 2 do 28,
    Sulejmana Omerovića Cara 1 do 59 i 2 do 84,
    Zije Dizdarevića 1 do 33 i 2 do 104.

ADRESA:
Dejniza Bikića 6

TELEFON:
+ 387 33 486 683

EMAIL:
mz.betanija@centar.ba