Betanija - Šip
broj stanovnika: cca 3.230 broj domaćinstava: cca 1.120
TERITORIJALNI OBUHVAT
 
MJESNO PODRUČJE BETANIJA:
 • Betanija 2 do 12,
 • Slatina 1 do 39 i 2 do 38,
 • Gornja Slatina 1 do 29 i 2 do 8,
 • Kromolj 1 do 73 i 2 do 150,
 • Gornji Kromolj 1 do 11 i 2 do 52
 • Poljine 1 do 67 i 2 do 68.
 
MJESNO PODRUČJE ŠIP:
 • Abdurahmana Muharemije 1 do 82,
 • Alipašina 109 do 307 i 24 do 148,
 • Dejzina Bikića 1 do 241 i 2 do 48,
 • Jabuka 1 do 13 i 2 do 28,
 • Sulejmana Omerovića Cara 1 do 59 i 2 do 84,
 • Zije Dizdarevića 1 do 33 i 2 do 104.

 

Karta MZ "Betanija - Šip"

 

 

 

ADRESA:
Dejniza Bikića 6


 

+ 387 33 486 683


 

mz.betanija@centar.ba

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.